Assistenza ġenerali

 • Assistenza ġenerali

  Bħal ma tafu, membru tal-Korp jista’ jintalab jgħati l-verzjoni tiegħu fuq xi ħaga li s-superjur tiegħu jkun fil-fehma li dan il-membru ma wettaqx jew li ma wettaqx kif mixtieq. Fi kliem semplici meta membru jiġi mistoqsi biex ‘jgħamel zewġ kelmiet‘ fuq subject form.

   

  Dawk li jkunu jixtiequ jgħamlu dawn ‘iz-zewg kelmiet’ iżda jkollhom diffikulta, kemm għax forsi ma jkunux jafu l-istruttura ta kif din għandha ssir, jew minħabba problemi teknici, jistgħu jgħamlu appuntament mas-Segretarju Ezekuttiv sabiex tingħata l-assistenza li jkun hemm bżonn.

   

  Dan huwa servizz ieħor li toffri l-MPA, mingħajr ħlas.

   

   

  Comments are closed.