Sectoral Agreement

 • Sectoral Agreement

  Sectoral Agreement

  Sinjuri,

  L-MPA b’sodisfazzjon tixtieq tinfurmakhom li l-maggoranza tat-talbiet li ghamilna gew milquha mil-gvern. Nhar l-Erbgha 3 t’Ottubru ergajna iltqajna mal-awtoritajiet flimkien mal-POU u gejna informati bid-dokument tal-offerta tal-gvern, gew diskussi xi affarijiet li xtaqna li jigu r-rangati pero l-maggoranza tal-punti qbilna fuqhom. Kull ma qed nistennew huwa id-dokument finali, li ghandu jkun fidejna dalwaqt.
   
  Issa wasalna fil-pozizjoni li nduru fuqkom, ghalekk fil-jiem li gejjien ser nitolbu l-vot taghkom biex tapprovaw jew le dan id-dokument.
   
  Fil-jiem li gejjien ser ninformawkhom bid-dati, hinijiet u post fejn ser jsiru dawn il-laqghat. Il-laqgha ser issir kongunta ghal membri imhallsa taghna u tal-POU.
   
  Bhal dejjem ahna ser nzommukhom informati biex naghlqu kemm jista jkun malajr.
   
  Tislijiet,

  Malta Police Association Team

   

  Comments are closed.