L-MPA qed jinfurmakom li ser isejjah elezzjoni

 • L-MPA qed jinfurmakom li ser isejjah elezzjoni

  L-MPA qed jinfurmakom li ser isejjah elezzjoni

  Gheziez Membri
  Hekk kif imwieghed issa li gie ffirmat il- Ftehim Settorjali l- Kumitat Ezekuttiv tal-MPA qed jinfurmakom li ser isejjah elezzjoni hekk kif stipulat fl-istatut taghna skond l-Artikolu 11. Madanakollu dawk il- Membri li ghandhom il- mizata mhallsa ghas-sena kurrenti u li m’humiex membri f’Unions ohra kif ukoll huma nteressati sabiex jiffurmaw parti mill- Kumitat Ezekuttiv tal-MPA ghandhom jibghatu email lis-Segretarju Ezekuttiv fuq exsec@mpa.org.mt jew jirrikorru personalment gewwa l-Ufficju tal-MPA gewwa l-Menqa l-Marsa.

  In-nominazzjonijiet ser jaghlqu nhar l-14 ta’ Novembru 2018 f’nofsinhar. L-Elezzjoni mistennija ssir nhar is-Sibt 24 ta’Novembru 2018 gewwa l-Ufficju tal-MPA gewwa l-Menqa l- Marsa. Aktar dettalji  jithabbru fiz-zmien qarib.

  Grazzi u Tislijiet

  Johann Mifsud
  Segretarju Ezekuttiv

  Comments are closed.