Body Cameras

  • Body Cameras

    L-MPA bi pjaċir tilqa’ l-aħbar li sa fl-aħħar, wara eżercizzju li sar fit-taqsima tat-traffiku,  il-Korp sejjer jatrezza lill-membri tiegħu b’cameras (Body Cameras) li sejrin jintuzaw sabiex tissaħaħ il-glieda kontra l-kriminalita, kif ukoll sabiex jiġu evitati allegazzjonijiet fierħa u bla bażi li jsiru kontra membri tal-Korp minn żmien għall-żmien.

    Comments are closed.