Covid-19 | Sick Leave

 • Covid-19 | Sick Leave

  Suggett: Sick Leave waqt pożittività bil-Covd-19 u Rapid Testing
  Imejls:
  • 26 ta’ Ottubru 2020: Riċevitur – Profs Charmaine Gauci
  • 29 ta’ Ottubru 2020 (Tfakkira):Ricevitur – Profs Charmaine Gauci
  • 5 ta’ Novembru 2020:Ricevitur – Onorevoli Ministru u Agent Prim Ministru Dr. Chris Fearne
  • 28 ta’ Novembru 2020:Ricevitur – Onorevoli Prim Ministru Dr.Robert Abela
  • 14 ta’ Dicembru 2020:Ricevitur – Onorevoli Ministru Byron Camilleri
  L-Malta Police Association tinforma lill-membri taghha li wara dawn l-imejls bis-suggett imsemmi baqaw bla risposta u ghalekk il-Pulizija ta’ Malta għal darb’oħra gew injorati kompletament mill-awtoritajiet koncernati ser tkun qeghda tiehu pariri legali rigward d-drittijiet tal-membri taghna u kif wkoll x’azzjonijiet industrijali jistghu jittiehdu.

  Madanakollu llum intbghatet imejl wkoll lil-Onorevoli Ministru Byron Camilleri bit-tentattiv li nircievu xi forma ta’ risposta.

  Nzommu lill-membri taghna aggornati.

  Comments are closed.