Water fountains u Inċentivi oħrajn

  • Water fountains u Inċentivi oħrajn

    L-MPA tilqa’ bi pjacir l-installazjoni ta’ water fountains ġewwa l-Kwartieri Generali, kif ukoll ġewwa l-għassa ta Ħaż-Żabbar u fil-futur, ġewwa għases u postijiet oħrajn.

    Nilqgħu ukoll bi pjacir l-inizjattiva li tincentiva l-membri tal-Korp jissieħbu f’gyms.

    Dawn iz-zewg azzjonijiet konkreti huma tluq tajjeb sabiex verament il-membri tal-Korp jibdew jibbenefikaw minn dak kollu li ħaddiema oħrajn ilhom jigwadanjaw minnu għal snin twal.

    Comments are closed.