Assistenza Legali

  • Assistenza Legali

    Nixtiequ nfakkru l-membri tagħna li l-MPA toffri assistenza legali bla ħlas permezz tal-avukati tagħa waqt il-Crimes (Disciplinary Proceedings) kif ukoll appelli minn dawn id-decizjonijiet, kazijiet quddiem il-PSC u [f’kazijiet kriminali jew Civili]* miġjuba fil-Qorti kontra xi membru rigwardanti każ direttament relatat max-xogħol tiegħu.

    *Il-Kumitat Ezekuttiv stabilixxa is-somma massima ta €800 bħala għajnuna li tingħata.

    Huwa importanti li dawk li jixtiequ jibbenefikaw minn din l-għajuna, għandhom jibgħatu email fuq info@mpa.org.mt qabel ma jsir xi kuntatt ma avukat tal-MPA. 

    Comments are closed.