Konsulenti ġodda

  • Konsulenti ġodda

    Konsulenti ġodda

    Il-Malta Police Association tinforma li s-Sur Gejtu Vella, Dr. Andrew Grima LL.B., LL.D. u l-kumpanija

    People at Work ġew ingaġġati bħala konsulenti tal-istess Union fil-qasam tar-relazzjonijiet industriali.

    Comments are closed.