Business Interest & Additional Policy (POL-BIO).

 • Business Interest & Additional Policy (POL-BIO).

  Business Interest & Additional Policy (POL-BIO).

  Il-Kumitat Eżekuttiv kiteb lill-amministrazzjoni riġward din il-policy għaliex mhux naqblu ma punti 4.1(c), 5.2, 5.4 u 6.1.7. Stante li din il-policy ġiet introdotta mingħajr konsultazzjoni mal-Union, u allura mingħajr qbil, qegħdin nitlolbu li;
  1) Ningħataw il-bażi legali li fuqha ħargu dawn l-istruzzjonijiet u
  2) Fin-nuqqas ta’ dan, dawn il-punti jiġu rtirati.
  Il-Union sejra żżomm lill-membri tagħha nfurmati u tavza li sejra tieħu dawk l-azzjonijiet kollha neċessrji sabiex tissalvagwardja l-interessi tal-membri tagħha.

  Comments are closed.